Książka o prawdzie

Książka o prawdzie

Historia pokazuje, że naród polski przez wiele lat musiał się wiele wycierpieć. Może nie każdy z nas jest wielkim miłośnikiem historii, ale mniej więcej każdy z nas wie, że historia nie była dla naszego narodu łaskawa. Włączając w to fakt, że na pewien czas Polska w ogóle zniknęła z mapy Polski. O tym wszystkim można dowiedzieć się na lekcjach historii. Czy aby na pewno o wszystkim dowiadujemy się podczas takich zajęć? Nie do końca, a dowodem na to jest książka pt.”Ludowa historia Polski” Adama Leszczyńskiego (https://www.taniaksiazka.pl/ludowa-historia-polski-adam-leszczynski-p-1431684.html).

Książka o ludziach

Jak w skrócie można najlepiej określić to dzieło literackie? Jest to książka o ludziach. Ale nie o tych sławnych, których nie raz można było spotkać na kartach historycznych. Jest to książka, która wspomina tych, których historia najczęściej pomija. O prostym ludzie, który miał także wpływ na to, co dzieje się na przestrzeni lat. Dlaczego wielcy historycy nie chcieli mówić o tych ludziach, którzy znajdowali się na samym dnie drabiny społecznej? Dlaczego tak ważne osoby nie są nam znane z imienia i nazwiska? Ponieważ za dużo jest takich osób. Książka, którą wydał Adam Leszczyński pokazuje prawdziwą historię. Czy do tej pory byliśmy karmieni kłamstwami? Całkiem możliwe. Od początku Polski aż do czasów współczesnych – autor bardzo mocno przyłożył się do swojej pracy, aby ludzie mogli zobaczyć, że Ci niewykształceni, to także ważne osoby, które nie raz i nie dwa miały wpływ na to, co dzieje się we współczesnej Polsce. Dosłownie mówiąc – to historia ludowa, a nie narodowa, która pozwala nam zobaczyć, jak to było naprawdę.

Relacje międzyludzkie

Ludowa historia Polski” w dużej mierze koncentruje się na relacjach międzyludzkich. Autor nie pomija nikogo – począwszy od samej góry, po sam dół. Urzędy, władze państwowe są ważne – jak najbardziej. Tylko, że nie można zapominać o tym, iż te osoby są odpowiedzialne za to co robią przed prostym ludem. To właśnie oni rozliczą ich z tego, co było, a kiedy będzie taka potrzeba, zdecydują się na ich wymianę, jak to bywa w państwie demokratycznym. Adam Leszczyński nie chciał skupić się na wojnie, chociaż nie można pomijać jej wagi. Chodzi tutaj raczej o relacje międzyludzkie. O to, jak potrafili się dogadać pomiędzy sobą osoby różnych narodowości, którym przyszło żyć na jednym terenie. W końcu Polska jest krajem, gdzie jest coraz więcej osób obcych narodowości. Jaki to ma na nas wpływ? Czas na to, aby się przekonać. Książka jest bardzo wysoko oceniana przez czytelników, miłośników historii.

 

Książka pt. “Ludowa historia Polski” Adama Leszczyńskiego – z jakich powodów warto przeczytać?

Książka pt. “Ludowa historia Polski” Adama Leszczyńskiego – z jakich powodów warto przeczytać?

Adam Leszczyński skupia się w swojej książce pt. Ludowa historia Polski ze strony www.taniaksiazka.pl na narzędziach zdobywania/konsolidacji władzy (ze szczególnym uwzględnieniem bezprawia w wymiarze sprawiedliwości, czyli “wymiaru sprawiedliwości”) i wyzysku ekonomicznego. Czytelnik dowie się też tutaj dużo o kulturze.

Do czego nawiązuje autor za sprawą tytułu?

Pojawia się próba nawiązania do myśli Michela Foucaulta, ale raczej poprzez tytuły z podrozdziałami niż treść. Nie trzeba dodawać, że autor nie postrzega chłopów jako grupy biernej, lecz podkreśla różne formy oporu, zarówno legalnego, jak i nielegalnego. Szkoda, że kształtowanie się kultury ludowej zostało odsunięte na dalszy plan. Ewentualne rozszerzenie tego wątku pozwoliłoby lepiej zrozumieć system wartości panujący wśród chłopstwa, przekładający się bezpośrednio m.in. na politykę prowadzoną przez Stronnictwo Chłopskie w okresie międzywojennym. Jednak w przypadku tak ważnego tematu konieczne było ograniczenie niektórych ciągów znaków.

Jak jest napisana ta książka?

Bez wątpienia, pt. “Ludowa historia Polski” została napisana w sposób uporządkowany. Częste żonglowanie przykładami z różnych epok, systemów prawnych i regionów geograficznych spowodowało podział chronologiczny, który w dużym stopniu ułatwił odbiór. Na podstawie studiów nad tą książką wielu czytelników może odnieść wrażenie jednolitości sytuacji chłopstwa, jednak w Krupach i Małopolsce było inaczej, akładają się na nią podziały związane z własnością (królewską, kościelną), dostępnością ziemi.

Od czego autor zaczyna dyskusję nad sytuacją ludu?

Dyskusja autora zaczyna się właściwie w XIII wieku, a jeśli pojawiają się jakieś wczesne uwagi, to przede wszystkim w kontekście mechanizmów wytwarzania państw piastowskich. Czytelnik zdaje sobie sprawy z długości procesu, który doprowadził do głębokich zmian w modelu społecznym i stworzył model społeczno-prawny, który brzmi chłopsko.

Jak kończy się książka?

Jako kolejną przeciwwagę warto podkreślić wartość zamieszczonego na końcu Eseju o metodzie. Potwierdza to, że autor z przyjemnością prowadzi wywód i bardzo przekonująco przedstawia swoje założenia na poziomie teoretycznym. Być może jest to nawet najciekawszy obszar tej książki i może stanowić inspirację dla innych autorów i badaczy dziejów, którzy w najbliższej przyszłości zdecydują się pójść w ślady Leszczyńskiego.

 

Historia ludu polskiego

Historia ludu polskiego

Historia to “ciężki kawałek chleba”. Trzeba przyznać, że nie każdy jest na tyle utalentowaną osobą, iż jest w stanie zapamiętać te wszystkie daty. W szczególności te najważniejsze, które w jakiś sposób miały wpływ na nasz kraj. Może nie wszystko uda nam się zapamiętać, ale każdy z nas powinien postarać się pamiętać to, co jest najważniejsze. Na przestrzeni lat pokazało się wiele książek historycznych. W ostatnich czasach pokazała się książka pt. “Ludowa historia Polski“, którą napisał sam Adam Leszczyński.

Naród vs lud

Czy ktoś jest w stanie rozróżnić historię narodową od historii ludowej? Czy da się to w jakiś prosty sposób wytłumaczyć? Na pierwszy rzut oka jest to jedno i to samo pojęcie. Dopiero jak będzie się miało do czynienia z książką, jaka napisał Adam Leszczyński, można dostrzec pewne subtelne i znaczące różnice. Historia narodowa to taka, która jest nam powszechnie znana. To, czego nas uczyli nauczyciele na lekcji historii. To, co jest ukazane w obowiązujących podręcznikach w szkole. Historia ludowa to taka o której nikt raczej nie chce mówić. To fakty, które mają na celu przedstawienie ludzi z nizin społecznych. Tych niewykształconych, biednych, którzy mieli ciężko pracować. Tych ludzi, które miały słuchać bogatych elit, jakie znajdowały się na szczycie. Dlaczego o tych ludziach z nizin nikt nie chce mówić? Ponieważ w wielu przypadkach może się bowiem okazać, że prawda nie jest tak ciekawie przedstawiona, jakby to ludzie chcieli. Czas to zmienić. Czas na książkę, która na pewno będzie szeroko omawiana.

Zmiany w ludziach


Ludowa historia Polski” to tak naprawdę wnikliwa analiza tego, co działo się na przestrzeni dziejów. Jak od zalążka do czasów współczesnych zmieniali się ludzie. Jak z czasem zaczęły wykształcać się kolejne, bardziej wykształcone jednostki, które tak naprawdę zapominały o tym, skąd się wywodzą. Jest to książka o tym, jak na przestrzeni czasów człowiek sam traktował siebie. O tym, jak lud był ciemiężony. Tak, najbiedniejsi muszą słuchać i nie mają prawa do głosu. A przecież to tak nie jest. To nie tak działa cała drabina społeczna. Osoby, które znajdują się na szczycie nie mogą zapominać o tym, że prawo do głosu mają właśnie Ci, co znajdują się na nizinach społecznych. Adam Leszczyński przeprowadził wnikliwą analizę na przestrzeni lat. Historia pokazuje, że bardzo często lud jest zapominany. Tak naprawdę lud to znaczna część narodu polskiego. Nie można o nich zapominać, ponieważ oni także mają prawo do podejmowania decyzji.